30-06-2014 Thông báon :shop hủy bỏ tất cả chương trình chiếc khấu,giá sẽ được tính như trên web. giá trên web là giá sỉ, mua lần đầu tiên >500k

Sản phẩm khuyến mãi
53.000đ
43.000đ
dong ho geneva kim cuong
17.000đ
14.000đ
bông tai inox gai_001
18.000đ
14.000đ
bông tai inox_gai den
14.000đ
10.000đ
bông tai inox_đen
16.000đ
10.000đ
bông tai inox_chu den
13.000đ
11.000đ
lac chan inox
44.000đ
43.000đ
dong ho_036
80.000đ
70.000đ
dong ho kormi_001
52.000đ
46.000đ
dong ho_068
62.000đ
53.000đ
dong ho_019
25.000đ
13.000đ
bong tai_144
19.000đ
16.000đ
nhan cap inox_33

9:00am - 7:00pm, T2-T7

Phone1: 090-9184-625

Phone2: 096-2415-062