Hộp carton 008 (20*12*6) (50 hộp )

Hộp carton 008 (20*12*6) (50 hộp )
  • Z801325165615_69e60eb3ab9a92679740167cc01bd3e6
  • Z801325167696_536342cfe30eb5fefca7a5fde198a655
  • Z801325193298_581fec3fb7e325ea62b38162c8f240fb
Đặc tính

Hộp carton 008 (20*12*6) (50 hộp )

    140.000đ   

- +